เปิดให้ “ผู้สูงวัย” สมัครประกันสังคม ม.40 เดือนละ 70 ป่วยชดเชยวันละ 300 บ

ข่าวดีสำหรับลูกหลาน และผู้สูงวัย ประกันสังคมเปิดให้ผู้สูงอายุ 60-65 ปี มีการประกอบอาชีพอิสระ ที่จะเปิดเปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามความต้องการ เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์

รายละเอียดเรื่องนี้มาจากเพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิลก รองโฆษกรัฐบาล เผยถึงรายละเอียดกรณี ประกันสังคมเปิดให้ผู้สูงอายุ 60-65 ปี อาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามความต้องการ
แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ทางเลือก คือเดือนละ 70 บาท , 100 บาท หรือ 300 บาท โดยรัฐฯ จ่ายสมทบสูงสุด 50%


รายละเอียดจากเพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิลก รองโฆษกรัฐบาล มีรายละเอียดดังนี้

“สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุระหว่าง 60-65 ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตร ฯลฯ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว หลังจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา”

การประกันตนของผู้สูงวัย มี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให้ 30 บาท

ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 50 บาท

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้150 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองผู้ประกัน ตามมาตรา 40 เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”2A67EC0C-8EC8-4FCE-81C7-7331C4100FF9_1580973473718″,”source”:”other”,”origin”:”gallery”,”source_sid”:”2A67EC0C-8EC8-4FCE-81C7-7331C4100FF9_1584793653401″}

ที่มา รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

You might also like