รู้ให้ทัน เจาะกลโกง” บริษัทประกันฯ หมกเม็ด-หลอกล่อ ทำประกันโรคไวรัสโควิด -19

วันนี้เราสาระความรู้เรื่องกฎหมาย มาฝากเพื่อนๆกันบ้าง เรื่องเกี่ยวกับ ประกันโรคไวรัสโควิด -19 เป็นข้อแนะนำจากทนายในรายการ ธราวุฒิ ขุดประเด็น ที่เอาประเด็นออกมานำเสนอประชาชน ให้ระมัดระวัง ไปดูว่า เจาะกลโกง” บริษัทประกันฯ หมกเม็ด-หลอกล่อ ทำประกันโรคไวรัสโควิด -19 เหยื่อหลงเชื่อเพียบ

“ภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ที่เริ่มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ค่ายประกันต่างๆ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด หนำซ้ำยังเริ่มออกแบบกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง เพื่อสร้างความอุ่นใจแรงจูงใจให้แก่ผู้เอาประกัน

และแบบกรมธรรม์ที่ออกมานั้น ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างถล่มทลาย จนทำให้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นเบี้ยประกันมากกว่า 10 กว่าล้านบาท และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามประชาชนที่จะซื้อประกันควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์คุ้มครองอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพราะจากข้อมูลเชิงลึกกลับพบว่า มีบางบริษัทใช้ความแยบยล หมกเม็ดข้อสัญญา และมีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

สำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ได้อธิบายในเชิงข้อกฎหมายและตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้อย่างน่าสนใจ สำหรับการทำประกันโรคไวรัส โควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตรงกับนายเกิดผล จึงอยากจะมาฝากเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อกลโกงนี้ โดยระบุว่า

1.ประกันชนิดนี้ เป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกัน ในกรณีตรวจพบว่า “ติดเชื้อไวรัสโควิด -19

2.ผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดเชื้อมาก่อนทำประกัน หรือ ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

3. เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส โควิด 19 บริษัทประกันจะให้เงินตามกรมธรรม์เป็นเงินก้อน 100,000 บาท

4.ในการนำเสนอผ่านสื่อ บริษัท / ตัวแทน มิได้แจ้งว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ที่จะได้รับเงิน 100,000 บาท ต้องเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุร่วมด้วย

5.ภายหลังมีการชำระเงินเบี้ยประกัน จำนวน 450 บาท/ ปี ไปแล้ว บริษัท ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ,ใบรับประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 .(ภาพที่ 1) และ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid -19 (ภาพที่ 2)

6. การออกเอกสารของบริษัทประกันฯ ตามภาพ 1 และ ภาพ 2 มีข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญ ที่มีผลตามกฎหมายคือ

(1.)ใบรับประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 .(ภาพที่ 1) และ

(2. )เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid -19 (ภาพที่ 2)

7.เอกสารทั้ง 2 ฉบับ มีผลตามกฎหมาย โดยเฉพาะข้อความว่า #และ (ตามวงกลมสีชมพูในรูปที่ 1 และ วงกลมสีแดง ในรูปที่ 2)

ซึ่งเป็นคำตามภาษากฎหมาย ที่เชื่อมข้อความ อันเป็นสาระสำคัญในเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นทั้ง 2 อย่าง คือ #ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัสCovid -19 พร้อมกัน

8.จากเงื่อนไขดังกล่าว ที่ต้องเกิดเหตุการณ์พร้อมกันทั้ง 2 อย่าง คือ ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไว้ พร้อมกัน จึงจะเข้าเงื่อนไขตามกรมธรรม์นี้

9.หากบริษัทประกัน ประสงค์คุ้มครองทั้ง 2 กรณี คือทั้งอุบัติเหตุ และ ติดเชื้อโควิด อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิ์รับเงินตามเงื่อนไขได้

ในกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ จักต้อง ระบุให้ชัดแจ้ง โดยใช้ถ้อยคำตามกฎหมายว่า #หรือ ไม่ใช้คำว่า #และ

10. การใช้คำว่า และ กับ คำว่า หรือ ในทางกฎหมาย มีผลแตกต่างกัน

คำว่า #และ เป็นเงื่อนไขบังคับว่า ต้องเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง ผลทางกฎหมายจึงจะสมบูรณ์ เรียกว่า “เงื่อนไขบังคับก่อน”

ส่วนคำว่า #หรือ ไม่เป็นเงื่อนไขบังคับ เหมือนคำว่าและ จะเกิดเหตุการณ์อย่างใด อย่างหนึ่งก่อนหลัง หรือเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวก็ได้

11.แต่กรมธรรม์นี้ มีเงื่อนไขบังคับ คือ ต้องเกิดอุบัติเหตุและติดเชื้อไวรัสCovid -19 พร้อมกัน จึงจะได้เงินตามเงื่อนไขนี้

ถ้าเกิดติดเขื้อไวรัส Covid -19 เพียงอย่างเดียว หรือ อุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ไม่มีสิทธิรับเงิน เพราะไม่เข้าเงื่อนไข ตามกฎหมาย

12.ในทางกฎหมาย การใช้ “และ” กับคำว่า “หรือ” มีผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การออกกรมธรรม์เช่นนี้ เป็นการจงใจตั้งเงื่อนไข โดยอาศัยกฎหมายเป็นข้อหมกเม็ดเอาเปรียบผู้เอาประกัน

บริษัทนี้ เป็นบริษัทมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย น่าจะลองตรวจสอบบริษัทประกันภัย ที่หมกเม็ดเงื่อนไขเช่นนี้บ้าง ..”

ที่มา ธราวุฒิ ขุดประเด็น