เผยที่ตั้ง ตรวจโควิด 19 จ่ายแค่ 2,700 ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ เคยเกิดดร่าม่า บอม – ธนิน เผยค่าตรวจโควิด-19 แพง ถึง 7,500 บาท หลังจากโพสนี้ออกไป ต่างมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าแพงมา บางคนว่า เท่ากับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของตนเลยทีเดียว จากนั้นมีการแชร์ข้อมูล ว่า ค่าตรวจโควิด 19 นั้น มีจำนวนตั้งแต่ 3,000 -13,000 บาท และในกรณี ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จริงๆ จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ออกมาเป็ดเผยข้อมูลว่า

ชี้แจงข่าว… สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ทางด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ ไม่ใช่หน่วยบริการรักษาทั่วไป

แต่กรณี เกิดการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงมีการยกระดับทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ในการตรวจ COVID-19 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ฯ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

..ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการเข้าเกณฑ์สามารถมารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากไม่เข้าเกณฑ์แต่มีความประสงค์ที่จะรับบริการตรวจ COVID-19 จะมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก บุคคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทางสปคม. จะดำเนินการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการเข้าเกณฑ์ สามารถมารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากไม่เข้าเกณฑ์แต่มีความประสงค์ที่จะรับบริการตรวจ COVID-19 จะมีค่าใช้จ่าย 2,700 บาท

หลังการตรวจจะทราบผลภายใน 3 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทร. แจ้งผล หากผลเป็นลบ ก็สบาย ๆ หายห่วง แต่หากผลเป็นบวก คือติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จะได้เงินค่าตรวจคืน พร้อมส่งรักษาตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากได้เงินคืนหรอกนะ !!

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการตรวจควรโทร. จองคิวก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องไปนั่งร

อคิวนาน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคไปอีก สามารถโทร. จองคิวได้ที่เบอร์ 02-521 1668 และ 061-642 4406 เปิดทำการตรวจวันจันทร์-ศุกร์ รอบการตรวจเวลา 08.30-11.30 และ 13.00-14.30 และ 16.00-19.00 น.

24/56 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

พิกัด สปคม. สถานที่ตรวจคลิกที่นี่