4 สิ่ง ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกัน โควิด19 คำเตือนจาก กรมการแพทย์

ภาวะการระบาด เพิ่มจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การป้องกัน และ สู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวัง และดูแลตัวเอง เพราะทุกวันนี้ มาถึงขั้นส่วนหนึ่งติดจากคนไทยด้วยกันเอง ไม่ใช่มาจากต่างประเทศเหมือเริ่มแรก  วันนี้เราเอาสาระดีดี จากทางกรมการแพทย์ มาฝากเพื่อนๆ

4 สิ่งของที่พวกเราไม่ควรใช้ร่วมกัน คำแนะนำการจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำออกมาเผยแพร่สู้ประชาชน ผ่านเพจ กรมการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า

โปรดทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากจะเกิดการสัมผัสและอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้

4 สิ่ง ได้แก่

หมวกกันน็อก

แว่นตา

อุปกรณ์ทางการแพทย์

หูฟัง

 

ที่มากรมการแพทย์