ข่าวดีมาแล้ว จากประกันสังคม

ข่าวดีสำหรับของผู้ประกันตน เมื่อทางประกันสังคม ได้ออกมาประกาศข่าวดี ให้ผู้ประกันตนยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาล ในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวก ในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน

ประกาศนี้มีรายงานจากทาง สํานักงานประกันสังคม จะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ สปส. 9-02 ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th

ผ่าน แอปพลิเคชัน SSO Connect

แอนดรอยด์ https://bit.ly/33Pop2T ไอโฟน https://apple.co/3qE34TR

สำหรับสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา www.sso.go.th

fuck videos indian fuck smellslikeafish