หารือ ชงคืนเงินสมทบ ประกันสังคมบางส่วน ให้คนเดือดร้อน

มีมาตรการหลากหลายออกมาช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ที่กระทบไปทุกวงการอาชีพ ข่าวดี! กลุ่มผู้ประกันตนจากประกันสังคม ส่งเงินสมทบมาหลายปีมีข่าวดีว่า มีการชงให้ประกันสังคม คืนเงินสมทบบางส่วน ให้ผู้ประกันตนที่เดือนร้อน

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตนจากประกันสังคม ที่รวมตัวกันเรียกว่า “กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน” ที่ยังทำงาน ส่งเงินสมทบมาหลายปี อยากจะเบิกเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อยากจะเบิกบางส่วนมาใช้ก่อนอายุ 55 ปี มาใช้ช่วงนี้ ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กับ “กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน” ตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตนจากประกันสังคม ที่ยังทำงาน ส่งเงินสมทบมาหลายปี อยากจะเบิกเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อยากจะเบิกบางส่วนมาใช้ก่อนอายุ 55 ปี มาใช้ช่วงนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่าย ‘กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน’ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม ทำการคืนเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์โควิด-19

ในกรณียื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมคืนเงินสมทบชราภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ รมว.แรงงาน เผย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดของกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาจุดที่ลงตัวร่วมกัน

รมว.แรงงาน กล่าวว่า

“แนวทางที่ทำได้ตอนนี้ผมพยายามได้ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษารายละเอียดกฎหมาย เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมให้เปิดช่องกู้เงินค้ำประกัน สินเชื่อ ซึ่งทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ให้มีจุดที่ลงตัว ถูกต้องตามกฎหมาย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ได้รับทราบเป็นระยะ

ขอให้ทุกคนใจเย็น และอดทน ทั้งนี้ผมจะพยายามหาแนวทางที่สมดุลและเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นขอให้มั่นใจและเชื่อใจ ซึ่งขณะนี้ผมได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานขึ้นมาโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ในส่วนของนายจ้าง สถานประกอบการ ได้มีการช่วยเหลือไปแล้ว โดยให้กู้จากธนาคารที่ร่วมโครงการ ซึ่งได้เตรียมเงินไว้ 3 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ปล่อยไปได้ 63 กิจกรรม สามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้กว่า 8 พันคน ซึ่งเป็นแค่เพียง 1 % เท่านั้น”

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

 

fuck videos indian fuck smellslikeafish