แจ้งด่วน! 4 รายการ บัตรคนจน สิ้นสุดเดือน ก.ย.63 นี้แล้ว

แม้ ศบศ.เคาะมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ต.ค. – ธ.ค.63 เป็นเดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน คน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 มีผู้ถือสิทธิจำนวน 14 ล้านคน

แจ้งด่วน! สิทธิพิเศษ 4 รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหมดอายุในเดือน ก.ย.63 แต่ยังคงใช้สิทธิรายการอื่น ๆ ได้ตามปกติ

สิทธิพิเศษทั้ง 4 รายการ ที่จะหมดอายุ ในเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย

1.เงินพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 50-100 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.เงินคืนภาษี 5% เมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการคืนภาษี ได้สูงสุดเดือนละ 500 บาท

3.ค่าใช้ไฟฟ้าฟรี (ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) เดือนละ 230 บาท

4.ค่าใช้น้ำประปาฟรี (ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) เดือนละ 100 บาท

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 รัฐบาลยังไม่มีการประกาศต่ออายุสิทธิพิเศษทั้ง 4 รายการนี้ ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 อย่างไรก็ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงสามารถใช้สิทธิพิเศษอื่นได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ ดังนี้

1.ซื้อสินค้า เดือนละ 200-300 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) ซึ่งล่าสุดได้เพิ่มเป็น 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่าเดินทางรถสาธารณะ เดือนละ 500 บาท

3.ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (รอบ 3 เดือน)

ทั้งนี้ เงินสดต่าง ๆ ที่ท่านยังไม่ได้ไปกดออกมานั้น ยังคงสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีการเรียกคืนแต่อย่างใด ท่านสามารถไปกดเงินย้อนหลังได้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

fuck videos indian fuck smellslikeafish