หารือแล้ว ให้ประกันสังคม คืนเงินสมทบบางส่วน ให้ผู้ประกันตนมาใช้ตอนเดือดร้อน

การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ที่กระทบไปทุกวงการอาชีพ  “กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน” ตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตนจากประกันสังคม ที่ยังทำงาน ส่งเงินสมทบมาหลายปี อยากจะเบิกเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อยากจะเบิกบางส่วนมาใช้ก่อนอายุ 55 ปี มาใช้ช่วงนี้ ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่าย ‘กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน’ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม ทำการคืนเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์โควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับตัวแทนประชาชนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอท าน ซึ่งยื่นเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินสมทบชร าภาพให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ CO VID

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แนวทางที่ทำได้ ณ ตอนนี้คือ ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษารายละเอียดกฎหมาย เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เปิดช่องกู้เงินค้ำประกัน สินเชื่อ

ซึ่งก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีจุดที่ลงตัว เหมาะสมมากที่สุด ถูกต้องตามกฎหมาย และพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินให้ได้รับทราบเป็นระยะอย่างชัดเจนต่อไป

ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน

fuck videos indian fuck smellslikeafish