เช็กเลย! ประกันสังคม โอนเข้าบัญชี 28 ส.ค. 15,000 ใครได้ ไม่ได้

ข่าวดี จ่ายเร็วขึ้น ประกันสังคม จ่าย 15,000 เข้าบัญชี 28 ส.ค. ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด 19  จากที่เคยจะจ่าย 31 สิงหาคม  ขยับเข้ามาเร็วขึ้น หลังจากที่เคยผิดหวังตอนต้นเดือน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  รายงานว่า นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ว่า ทางประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยามาก่อน

ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา เริ่มต้นในวันที่ 28 ส.ค.63 นี้

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารกรุงไทยจะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

– ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารอื่นๆ จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เมื่อโอนเงินแล้วจะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ทราบ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคม

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ได้แก่…

– ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

– มีสัญชาติไทย

– กิจการต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

– ยังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป

– ต้องเป็นคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทั้งของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

fuck videos indian fuck smellslikeafish