เคาะวันแล้ว โอนเงิน 15,000 บาท 31 สิงหาคม ใครได้ก้อนนี้ เช็กเลย

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับ มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน หลังจากที่ ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จ่ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท

จากที่เคยมีข่าวว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ยืนยันว่า ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที

ล่าสุดจากการตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้กับ สายด่วนประกันสังคม 1506 ล่าสุดพบว่า สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าจะโอนเงิน 15,000 บาทให้ ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกใน งวดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยโอนครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงิน 15,000 บาท อีก 2 งวด คือ งวดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ งวดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เนื่องจากสำนักงานฯ จะเปิดโอกาสให้ ประกันสังคมมาตรา 33 ที่เข้าข่ายได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท ยื่นเรื่องเข้ามาเพิ่มเติม เพราะมีผู้ประกันตนส่วนหนึ่งที่รู้ตัวว่าส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง จึงไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัยโควิด-19 เข้ามาเลย

แต่สายด่วนประกันสังคม 1506 ย้ำว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทเพิ่มเติม ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังเท่านั้น ขณะเดียวกันต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐมาก่อน

ที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

fuck videos indian fuck smellslikeafish