ประกันสังคม เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้ประกันสังคมมาตรา 33 กรณี ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

วันนี้ 15 สิงหาคม 2563 ถึงกำหนดที่ ประกันสังคม จะโอนเงินชดเชยรายได้จำนวน 15000 บาท เข้าบัญชีผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นคน เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า การจ่ายเงินดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อน

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ออกมาชี้แจง ข้อเท็จจริง จากข่าวการเลื่อนจ่ายเงินจำนวน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

วันที่ 15 ส.ค. เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่าสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนชี้แจงข่าว

กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน)

“ด้วยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ยืนยันว่า ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที

ล่าสุดโอนไม่ทันกลางเดือน เพราะยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง แต่ถ้าได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ ก็จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

fuck videos indian fuck smellslikeafish