พบ 9 คน เข้าข่ายเฝ้าระวัง COVID-19 กลับจากเกาหลีใต้ จากจุดคัดกรอง ทอท.

เพย จุดคัดกรองท่าอากาศยานไทย ตรวจพบ ผู้โดยสารและลูกเรือ 9 ราย มีอาการเข้าข่าย เฝ้าระวัง โรค COVID-19 จากการคัดกรอง 6 ท่าอากาศยาน ส่งไปดูอาการที่ โรงพยาบาล หลังกลับจากกรุงโซลเกาหลีใต้

รายงานจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เรื่องการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม เปิดเพยโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้คัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออก รวม 84,429 คน

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบหญิงชาวไทย อายุ 31 ปี เดินทางจากเส้นทางโซล (เกาหลีใต้)-กรุงเทพฯ สายการบินการบินไทย เที่ยวบิน TG 657 มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร เพื่อดูอาการแล้ว 

นอกจากนนี้ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ พบผู้โดยสารและลูกเรือ จำนวน 8 ราย เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เส้นทางโซล (เกาหลีใต้)-กรุงเทพฯ  เที่ยวบิน XJ 709 รายละเอียดดังนี้ 

1.ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี มีไข้ 36.8 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง ทอนซิลมีฝ้าขาว ส่งต่อ โรงพยาบาลเลิดสิน

2.ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 19 ปี มีไข้ 37.8 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ ทอนซิลโตเป็นหนอง ส่งต่อ โรงพยาบาลเลิดสิน

3.ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 47 ปี มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง มี น้ำมูกจมกูบวม ส่งต่อ โรงพยาบาลราชวิถี

4.ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 28 ปี มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง มี น้ำมูก ส่งต่อ โรงพยาบาลราชวิถี

5.ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 21 ปี วัดอุณหภูมิได้ 37.3 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการ คอแดง ทอนซิลโต ไอ มีน้ำมูก ส่งต่อ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6.ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 27 ปี มีไข้ 37.6 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง ไอ ส่งต่อ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7.ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 27 ปี วัดอุณหภูมิได้ 37.3 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการ คอแดง มีน้ำมูก ส่งต่อสถาบันโรคทรวงอก

8.ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 29 ปี มีไข้ 37.7 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก ส่งต่อสถาบันโรคทรวงอก

ที่มา ไทยโพส

 

You might also like