เช็กบัญชี รับเงินเยียวยา 15,000 ประกันสังคม มาตรา 33 เข้าตอนไหน

กรณี ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประกันตน มาตรา 33 ประกันตนที่ส่งเงินสบทบไม่ถึง 6 เดือน รับเงินเยียวยา 15,000 บาท มีหลายคนรออยู่ ว่าเงินเข้าวันไหน เช็กยังไง เราไปชมกัน

สำหรับประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยให้ผู้ประกันตน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยจะจ่ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งมีลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บาท จำนวน 59,776 ราย

โดย ผู้ประกันสังคม มาตรา 33 ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้ แต่มีผู้ประกันตนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งประกันสังคมจะติดต่อขอข้อมูลต่อไป

สำนักงานประกันมีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ซึ่งคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท โอนเข้าบัญชีไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า กระทรวงการคลังจะสามารถจ่ายเงินให้ได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม นี้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

fuck videos indian fuck smellslikeafish